اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @conferencesnews ارتباط داشته باشید.