📣 | معرفی کتاب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم «حقیقت ۲» شانزدهمین کتاب عالم مجاهد، حضرت آیت الله وفسی است که در تابستان ۱۴۰۲ ( محرم الحرام ۱۴۴۵ )، حلاوت بخش ذائقه ی طبع گردید. دفاع از عرفان ناب و حکمت متعالیه ی الهیه، خاصّةً حکمت صدرایی - ره - بعد از گذشت دوازده سال، انگیزه تالیف کتابی شد که جلد دومِ کتاب «حقیقت» عنوان گرفت. این مکتوب گرانمایه رساله بررسی و پاسخ به شبهاتی علیه حکمت صدرایی - ره - را عهده دار گردیده که در کتاب «تعارض در حکمت متعالیه» به قلم «دکتر مهدی طاهریان» گرد آمده است. همانطور که مستشکل اعتراض و انتقادش را در سه بخش ۱- هستی شناسی و معرفت شناسی ۲- علم النفس و همچنین ۳- عقاید دینی بیان نموده، رساله ی حاضر نیز بررسی و پاسخگویی را در سه بخش ۱- الهیات به معنای اعمّ، ۲- نفس و عقل و ۳- الهیّات و دین و در قالب پاسخ به صد و سی و سه شبهه ارائه میدهد. این تالیف گرانسنگ با قلمی روان و ساده، رهپویان حکمت در حوزه و دانشگاه را مهمان رویکرد فوق تخصّصی خود در بررسی و پاسخگویی شبهات می‌گرداند. مولّف عظیم الشّأن در این نگاشته ی گرانقدر، در صدد ارائه و اثبات توفیق جناب صدرالمتالّهین - ره - در پیمودن صراط مستقیم حکمت و رفع منافاتِ کشفیّات اهل عرفان و اهداف متکلّمین در دفاع از دین، بر آمده است. قابلیّتِ بهره گیری اساتید برجسته حکمت و مدرّسان بزرگ فلسفه از این اثر جهت تعلیم نکات بسیار ژرف، غامض و تفهیم هفوات و عویصات حکمت صدرایی - ره - به تشنگان حکمت حقّه ی متعالیه از چشم گیر ترین دستاورد های کتاب حاضر بوده که مرهون تدقیق ذهن منوّر حکیم متالّه، حضرت آیت الله وفسی است. در مقام تشبیه و توصیف، سطح مباحث حِکمی این اثرِ ذی قدر را باید نظیرِ سطح مباحث خارج در فقه، قلمداد نمود. در آخِر، یادآوریِ وجه تسمیّه ی این تالیف ارزشمند، خالی از لطف نیست؛ که الهام گرفته شده است از بیتی معروف از عارف بزرگ دنیای اسلام، جناب لسان الغیب: جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه چون ندیدند «حقیقت» ره افسانه زدند 📖 تعداد صفحات کتاب: ۴۳۵