🔰 نماز جمعه امروز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ شیراز به امامت آیت الله دژکام 📷تصاویر بیشتر: 🌐 http://emamat-jomeh.ir/?p=52799