🔰آدرس گروه راهبری فراخوان "به اتفاق" https://eitaa.com/joinchat/2956329128Cd67970b612 🔹تیم های شرکت کننده در فراخوان می‌توانند در این گروه از راهبران، سوالات و مسائل خود پیرامون آموزش های آفلاین را بپرسند. 🔸لطفاً در این گروه عضو شوید و ابهامات احتمالی را سوال کنید.