🔹قابل توجه نوآوران محترم! 🔰مهلت ارسال مستندات صرفاً تا 29 بهمن است. 🔸با توجه به تأثیر این مستندات در پذیرش مرحله بعد و جایزه یک میلیونی گروه‌ها، لطفاً هرچه سریعتر بر اساس آموزش‌های آفلاین اقدام به تکمیل مستندات نمائید. تکمیل بوم ناب و ارسال ویدئوی ارائه ایده در این مرحله الزامی است.