🔺ضمن تشکر از مشارکت کلیه ایده‌پردازان در فراخوان "به اتفاق"، داوری اولیه تیم-ایده ها به پایان رسیده و نتایج آن بر اساس کد ملی ثبت‌نام کننده، از جدول بالا قابل دسترسی است. 🔸منتخبین این مرحله، به رویداد آموزشی حضوری در قم از ۱۱ تا ۱۳ اسفند دعوت خواهند شد. 🔹اطلاعات تکمیلی این رویداد، در گفتگوی تلفنی با ایشان و همین بستر به اطلاع راه‌یافتگان به مرحله دوم رسانده خواهد شد.