eitaa logo
بیّنات
10.6هزار دنبال‌کننده
652 عکس
1.3هزار ویدیو
35 فایل
﷽ وَلَقَدْ أَنزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّنَاتٍ وَما يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفاسِقُون | ۹۹ بقره پایگاه مردمی تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله وفسی استاد اخلاق تهران http://www.vafsi-bayyenat.ir ارتباط با مدیر @bayyenat110_admin بخش صوت @bayyenat_media
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از بیّنات مدیا
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
💐 سلسله مباحث شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی (ره) 🌷 حضرت استاد وفسی 🗓 جلسه صد و هفتاد و سوم ( ۱۴۰۲.۱۱.۱۰ ) 🎥| نمایش فیلم کامل👇🏻 https://aparat.com/v/haUf3 🆔 @bayyenat_media
🔵 جلسه ۲۴۵ حکمت عملی ( ۱۴۰۲.۱۱.۲۴ ) 🔷 شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی -ره- «جلسه صد و هفتاد و چهارم» ⚪️ آغاز شرح حدیث سی و نهم، با موضوع خیر و شرّ 🔹 غیر قابل قیاس بودنِ خطرِ لغزش در فهم معارف، با خطرِ لغزش در فهم احکام شرعی ( مُهلک تر بودنِ فهمِ غلطِ معارف و مسائل عقیدتی ) 🔹 آثار منفیِ عقائد فاسد، در مسائل اجتماعی و سیاسی 🔹 سوء استفاده ی مستبدّین عالم از عقائد فاسد و باورهای باطلِ جبریّون 🔹 اختیار انسان، غیر معارض با توحید أفعالی و ضرورت عِلّی 🔹 مسئولین امروز جمهوری اسلامی، در مقام اجراء، همانند و همسو با جبریّون 🔹 مسئولیّت ناپذیری و پاسخگو نبودنِ مسئولین ارشد نظام 🔹 قصور یا خیانت صدا و سیما در ترویج دین 🔹 وجوب پاسخگو بودن بزرگان ارشد نظام، در مسئله ی فساد و فحشاء 🔹 تناسب بین مقام و منصب، با مسئولیّت و پاسخگویی، در نظام اسلامی ( سنگینتر بودنِ مسئولیّت ولیّ فقیه ) 🔹 بازگشت آثارِ تصمیمات و کُنش های سیاسی ما به خودمان 🔹 فَساد و فحشای کشور، در حال گسترش 🔹 مسئله ی "تفویضِ" مُعتزله، و نقد آن 🔹 امامیه و مسئله ی "اختیار" و "أمرٌ بینَ الأمرین" 🔹 "خدا" در فلسفه و حکمت اسلامی 🔹 تقریری از برهان صدّیقین 🔹 معیار و شاخص بودنِ برهان عقلی 🔹 بازگشت معنای حقیقیِ "خیر و شرّ" به "وجود و عدم" یا به تعبیری، "کمال و عدم کمال" 🔹 بررسی معنای خلقتِ خیر و شرّ ( مخلوقیّتِ شُرور ) 🔹 پاسخی به شبهه ی "چگونگیِ نظامِ أحسن بودنِ عالمِ خلقت، با وجود شُرور و نقائص" 🔹 ثانیاً و بالعَرَض بودنِ خلقت شُرور و وجودشان.
هدایت شده از بیّنات مدیا
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
💐 سلسله مباحث شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی (ره) 🌷 حضرت استاد وفسی 🗓 جلسه صد و هفتاد و چهارم ( ۱۴۰۲.۱۱.۲۴ ) 🎥| نمایش فیلم کامل👇🏻 https://aparat.com/v/W61PL 🆔 @bayyenat_media
🔵 جلسه ۲۴۶ حکمت عملی ( ۱۴۰۲.۱۲.۱ ) 🔷 شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی -ره- «جلسه صد و هفتاد و پنجم» 🔹 پاسخ به شبهه ی "چگونگیِ نظامِ أحسن بودنِ عالمِ خلقت، با وجود شُرور و نقائص" 🔹 بعضی از شُرور نسبی، لازمه ی اختیار انسان 🔹 بازگشت معنای حقیقیِ "خیر و شرّ" به "وجود و عدم" یا به حیثی دیگر، "کمال و عدم کمال" 🔹 شرّ، لازمه ی محدودیّت و قابلیّتِ قابل 🔹 اشاره ای به وحدتِ مُعطی و مُعطی به، در حقیقت 🔹 مجعول نبودنِ عدم و ماهیّت 🔹 ثانیاً و بالعَرَض بودنِ خلقت شُرور و وجودشان 🔹 فَساد و بُطلان ادّعایِ زرتشتیان 🔹 وجود و خیر، تنها حقیقتِ دارای أثر ( بی أثر بودنِ شرّ ) 🔹 توهّم آثار، برای امور عدمی 🔹 متلازم نبودنِ برخورداریِ مواهب دنیوی، با رستگاری و سعادت حقیقی 🔹 اشاره ای به امداد عامّ و خاصّ الهی 🔹 برزخ و قیامت هر فردی، ظهور شخصیّت اِرادیش 🔹 بی حجابی مَظهَر دیاثت و فحشاء.
هدایت شده از بیّنات مدیا
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
💐 سلسله مباحث شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی (ره) 🌷 حضرت استاد وفسی 🗓 جلسه صد و هفتاد و پنجم ( ۱۴۰۲.۱۲.۱ ) 🎥| نمایش فیلم کامل👇🏻 ✅ https://aparat.com/v/06Uik 🆔 @bayyenat_media
🔵 جلسه ۲۴۷ حکمت عملی ( ۱۴۰۲.۱۲.۸ ) 🔷 شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی -ره- «جلسه صد و هفتاد و ششم» 🔹 اهمّیّت انتخابات، و ضرورتِ حضور مردم در صحنه ⚪️ آغاز شرح حدیث چهلم، با موضوع تفسیر سوره ی مبارکه ی توحید و آیات ابتدایی سوره ی مبارکه ی حدید 🔹 حضور و جریانِ "توحید"، در همه ی حوزه های دین اسلام 🔹 اشاره ای به "خداشناسی" در ادیان دیگر 🔹 نقدی بر مهرورزیِ مسیحی 🔹 تمثیلی در بیانِ اهمّیّت و عظمتِ "توحید" 🔹 از حکمت های وجوبِ نمازهای پنجگانه ی یومیّه 🔹 نامعلوم بودنِ جایگاهِ نماز اوّل وقت در بین مسئولین کنونی 🔹 حجاب، در نگاه برخی از مسئولین 🔹 نابودی و رفع فحشاء و منکر، از ارکانِ اصلی انقلاب اسلامی 🔹 غربی کردنِ افراد جامعه، از مقاصدِ دوران طاغوتِ پهلوی 🔹 اهمّیّت حجاب از منظر دین، و همچنین در نگاه عقلاء و مُصلِحین 🔹 وضع بی حجابی و فحشاء در دانشگاه های ما 🔹 ضعف مسئولین در فتنه ی سال 1401 ( فتنه ی زن، زندگی، آزادی ) 🔹 نقدی بر تصمیمات شورای عالی أئمّه ی جمعه، و نوعِ مطلبِ خُطبه های أئمّه ی جمعه ی کشور 🔹 شاخصی برای شناختِ اسلام آمریکایی 🔹 قوّت دلالتِ روایات معارِفی، جابرِ ضعف سند 🔹 بررسی کلمه ی "مُتَعَمِّقون" در حدیث مورد بحث ( تعمّقِ مذکور، ممدوح یا مذموم؟ ) 🔹 نمونه ای از مصادیق جُربُزه و بلاهتِ اخلاقی 🔹 عدم درکِ کُنهِ ذات الهی، توسّط عقل انسان.
هدایت شده از بیّنات مدیا
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
💐 سلسله مباحث شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی (ره) 🌷 حضرت استاد وفسی 🗓 جلسه صد و هفتاد و ششم ( ۱۴۰۲.۱۲.۸ ) 🎥| نمایش فیلم کامل👇🏻 https://aparat.com/v/9s2Yu 🆔 @bayyenat_media
🔵 جلسه ۲۴۸ حکمت عملی ( ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ ) 🔷 شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی -ره- «جلسه صد و هفتاد و هفتم» 🔹 عبرت هایی در نتایجِ انتخابات مجلس سال 1402، برای مسئولین ارشد نظام 🔹 پیام و درس بی نظیرِ مردمِ متدیّن، به سران نظام و بزرگانِ صدا و سیما، در انتخابات سال 1402 🔹 عملکرد برخی بزرگان فعلی جمهوری اسلامی، در راستای گفتمان انجمن حجّتیّه 🔹 هشدار در موردِ ناامیدی برخی از مومنین از عملکرد کنونی جمهوری اسلامی ( تشکیک و تردیدِ برخی مومنین در اسلامی بودن نظام و سران قوا ) 🔹 عدم رضایتمندی مؤمنین از عملکرد برخی از بزرگان نظام 🔹 ضرورت محاکمه و پاسخگویی صدر تا ذیل مسئولینِ صدا و سیما در مورد ترویج فحشاء 🔹 تردید در فهم و نیّت أعضای شورای نظارتِ صدا و سیما 🔹 ضرورت حمایت نظام، از قشر متدیّن ( با تقوا )، و حفظ حریم و حرمتشان در کشور و جهان ⚪️ ادامه ی شرح حدیث 🔹 بررسی کلمه ی "مُتَعَمِّقون" در حدیث مورد بحث ( تعمّقِ مذکور، ممدوح یا مذموم؟ ) 🔹 خطرِ تورّمِ سطحی نگری در کشور ( خطر تربیت افرادِ سطحی نگر، توسّط نظام آموزشی ) 🔹 برکاتِ تعمّق و ژَرف نگری 🔹 إستفهام و إستنطاق از قرآن کریم، غیر از تحمیل رأی 🔹 أعمّ بودنِ تعمّق، نسبت به تعقّل فلسفی.
هدایت شده از بیّنات مدیا
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
💐 سلسله مباحث شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی (ره) 🌷 حضرت استاد وفسی 🗓 جلسه صد و هفتاد و هفتم ( ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ ) 🎥| نمایش فیلم کامل👇🏻 https://aparat.com/v/NJ0zt 🆔 @bayyenat_media
🔵 جلسه ۲۴۹ حکمت عملی ( ۱۴۰۳.۲.۱۸ ) 🔷 شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی -ره- «جلسه صد و هفتاد و هشتم» 🔹 عمیق تر و عظیم تر بودنِ سطح مطلب توحید، و دیگر معارف قرآن کریم، نسبت به سطح مطلب توحید و دیگر معارف، در مابقیِ کتب آسمانی 🔹 ضعفِ در قابل، مانعِ بهره مندی از معارف منیع و إعجاب برانگیز قرآن کریم و عترت طیّبه - سلام الله علیهم - 🔹 فراگیر بودنِ عصر جاهلیّت اُولی، نسبت به غیرِ عرب 🔹 دنیای امروز و عصر جاهلیّت ثانی 🔹 نمونه ای از سطحی نگر بودنِ جامعه ی ما 🔹 تدقیق در معنای "حافظ قرآن" ( تفاوت حافظ با ضابط ) 🔹 اشاره ای به سطوح و افق های متفاوت إستفاضه و بهره مندی از قرآن کریم 🔹 استدلال سخیف و مغالطیِ برخی از بزرگان، بر عظمت لایحه ی فعلیِ عفاف و حجاب ( لایحه ی ننگین ) 🔹 جریان حقیقتِ هر کدام از سُور مبارکه ی قرآنی در همه ی عوالم و تمام ذرّات عالم طبیعت 🔹 نگاهی دیگر به شفاء بودن آیات شریفه و سُور مبارکه ی قرآن کریم 🔹 سوره ی مبارکه ی توحید، نورِ دیگر سُور مبارکه ( نور بودن برای نور، و در نور ).
هدایت شده از بیّنات مدیا
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
💐 سلسله مباحث شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی (ره) 🌷 حضرت استاد وفسی 🗓 جلسه صد و هفتاد و هشتم ( ۱۴۰۳.۲.۱۸ ) 🎥| نمایش فیلم کامل👇🏻 https://aparat.com/v/neao809 🆔 @bayyenat_media