🔵 جلسه ۲۴۴ حکمت عملی ( ۱۴۰۲.۱۱.۱۰ ) 🔷 شرح عرفانی کتاب حضرت امام خمینی -ره- «جلسه صد و هفتاد و سوم» ⚪️ آغاز شرح حدیث سی و هشتم، با موضوع خلقت و آفرینش حضرت آدم - سلام الله علیه - ، بر صورت خداوند 🔹 اشاره ای به آراء مکاتب حِکمی در مورد علم الهی به ماسوی الله 🔹 توضیح علم الهی در عرفان 🔹 جایگاه أعیان ثابته در مسئله ی علم الهی 🔹 "قوس نزول" و "قوس صعود" در هستی شناسی حکمت متعالیه و عرفان 🔹 تفسیری برای کلمه ی "صورت" در حدیثِ مورد بحث 🔹 تفاوت أنبیاء الهی - سلام الله علیهم - ، متناسب با تفاوتِ ظهور أسماء الهی 🔹 فعلیّت تامّ ( عدم استکمالِ ) "عین خارجیِ" حقیقت محمّدیّه - صلّی الله علیه و آله - 🔹 تفسیری برای معنای "منشأ و مُظهِرِ همه ی خیرات بودن" و "خالق بودنِ" حضرات أهل بیت - سلام الله علیهم - 🔹 "حضرت انسان کامل"، مظهر و نِماد دیگر حضرات ( لاهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت ) 🔹 عدم غلبه ی أسمائی، در "عین خارجیِ" حقیقت محمّدیّه - صلّی الله علیه و آله - 🔹 چرایی خالی نبودن زمین، از حجّت الهی 🔹 عدم تنافی و تعارضِ قبول وجود وسائط در قوس نزول و صعود، با توحید افعالی.