eitaa logo
فراخوان به اتفاق
66 دنبال‌کننده
15 عکس
7 ویدیو
1 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از خانه-مدرسه مبتدا
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔹نماهنگ روز اول بوت‌کمپ «هم‌راه» (بخش دوم) 🔰برنامه‌های اجرا شده: 🔸گزارش تجربه کار جمعی، آقای محمدرضا جوان‌آراسته 🔸انتقال تجربه و گفتگوی جمعی گروه‌ها 🔸گفتگو با راهبر 🔸ضرورت شناخت مخاطب در فرایند توسعه تیم و ایده، آقای مجید قبادی 🔅مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا @mobtada_org
هدایت شده از خانه-مدرسه مبتدا
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔹نماهنگ روز اول بوت‌کمپ «هم‌راه» (بخش دوم) 🔰برنامه‌های اجرا شده: 🔸گزارش تجربه کار جمعی، آقای محمدرضا جوان‌آراسته 🔸انتقال تجربه و گفتگوی جمعی گروه‌ها 🔸گفتگو با راهبر 🔸ضرورت شناخت مخاطب در فرایند توسعه تیم و ایده، آقای مجید قبادی 🔅مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا @mobtada_org
هدایت شده از خانه-مدرسه مبتدا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔸نماهنگ روز دوم بوت‌کمپ «هم‌راه» (بخش اول) 🔸برنامه های اجرا شده: 🟣 کارگاه اصول و تکنیک‌های کار تیمی + بازی‌وارسازی کار تیمی/ آقای ملکی 🟣 بزنگاه‌های شخصیتی و چالش‌ها (جلسه اول) / آقای حامدی 🔅 مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا @mobtada_org
هدایت شده از خانه-مدرسه مبتدا
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔸نماهنگ روز سوم بوت‌کمپ «هم‌راه» 🔸برنامه‌های اجرا شده: 🟣 پیشبرد پروژه در فضای مجازی / آقای زینلی 🟣 مدیریت پروژه برای غیر مدیران پروژه / آقای زینلی 🟣 اختتامیه 🔅 مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا @mobtada_org